Retourneren

Wij besteden de grootste zorg aan jouw bestelling en hopen dat je tevreden bent over de aankoop. Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over jouw aankoop dan kunt je de order, binnen veertien dagen na ontvangst, retourneren.

Tijdens deze periode dient het product onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden.

* Je zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

Indien je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en –indien redelijkerwijze mogelijk- in originele staat en verpakking- retourneren, op eigen kosten. Vervolgens wordt het betaalde bedrag terug gestort op uw rekening (dit bedrag is exclusief de betaalde verzendkosten).